Rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzę budowlaną na podstawie dokładnych oględzin budynku i instalacji po to, aby móc zweryfikować i obiektywnie określić stan techniczny nieruchomości. Jest to szczególnie ważne, ponieważ to na podstawie ekspertyzy budowlanej budynek jest dopuszczony do użytku. Ile kosztuje ekspertyza budowlana i kiedy możemy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego? 

Ekspertyza budowlana – czym jest? 

Ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego traktowana jest jako prawny dokument poświadczający stan techniczny budynku użytkowego. Wydana opinia techniczna musi także zawierać informacje dotyczące stanu instalacji zamontowanych w budynku oraz jego wyposażenia, a w niektórych przypadkach – także informacje na temat terenu, na którym znajduje się nieruchomość. Dzięki temu w przypadkach stanowiących podejrzenie o możliwości zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników domu przez jakąkolwiek część budynku rzeczoznawca budowlany może wstrzymać lub cofnąć zgodę na użytkowanie obiektu. 

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana powinna być poprzedzona oględzinami budynku i jego części, a także niezbędnymi pomiarami. W przypadku poważnych uszkodzeń mechanicznych obiektu, w tym szczególnie tych spowodowanych osuwiskami i podtopieniami, rzeczoznawca budowlany powinien też wykonać odpowiednie prace odkrywkowe. Ekspert w dziedzinie budownictwa ze szczególną uwagą powinien dokonać oględzin takich części budynku, jak: dach, stropy, elewacje, ściany nośne, fundamenty i okna. Sprawdzone powinny też zostać wszystkie instalacje znajdujące się w obiekcie. 

Ekspertyza budowlana może zostać wykonana na zlecenie osoby prywatnej, a także na potrzeby administracyjne i sądowe. Jako oficjalny dokument prawny opinia techniczna przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego może stanowić dowód w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego i cywilnego, może być także wykorzystana przez sąd, policję, inspektora nadzoru budowlanego i prokuraturę. 

Kiedy można wykorzystać ekspertyzę budowlaną? 

Ekspertyza budowlana musi być wykonana obligatoryjnie przed oddaniem do użytku nowego budynku. Zaleca się też, żeby opinię techniczną sporządzić w momencie zmiany przeznaczenia budynku, przebudowy budynku i przed zakupem nieruchomości już użytkowanej. Poza tym właściciel nieruchomości musi zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej w przypadku wystąpienia użytkowych uszkodzeń konstrukcji budynku i zdarzeń losowych, które naruszyły konstrukcję obiektu lub instalacje: gazową, elektryczną, wentylacyjną i piorunochronną. Do takich zdarzeń zalicza się: działanie bardzo silnego wiatru, uderzenie pioruna, gradobicie, wybuch gazu, pożar, zalanie, podtopienia i osuwiska. 

Co zawiera ekspertyza budowlana? 

Rzeczoznawca budowlany w prawidłowo przygotowanej ekspertyzie budowlanej powinien określić w sposób rzetelny i obiektywny rzeczywisty i aktualny stan techniczny budynku, jego części i instalacji w nim się znajdujących, a także działki budowlanej, na której mieści się nieruchomość. Opinia techniczna powinna zawierać:

  • pomiary i obliczenia określające stan budynku
  • dokumentację fotograficzną budynku i jego części
  • dokumentację rysunkową części budynku poddawanych kontroli
  • określenie przyczyn uszkodzeń powstałych w budynku
  • opis błędów wykonawczych, usterek i zniszczeń zaobserwowanych podczas oględzin budynku
  • rekomendowane działania naprawcze i sposoby ich przeprowadzenia
  • szacunkowe koszty naprawy budynku
  • oficjalną ocenę stanu technicznego budynku. 

Ekspertyza budowlana – zleć ją rzeczoznawcy budowlanemu 

Ekspertyzę budowlaną powinien sporządzić rzeczoznawca budowlany lub inżynier budownictwa, który posiada nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa i odpowiednie wykształcenie w swojej dziedzinie rzeczoznawczej. Aby przygotować opinię techniczną, rzeczoznawca budowlany musi też pełnić samodzielną funkcję techniczną i posiadać doświadczenie w sporządzaniu opinii technicznych. 

Ile kosztuje ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana przygotowana na podstawie oględzin domu jednorodzinnego kosztuje szacunkowo kilka tysięcy złotych. Sporządzenie opinii obejmującej większy budynek, np. wieżowiec lub galerię handlową, będzie nas już jednak kosztowało nawet kilkanaście tysięcy złotych. Są to jednak szacunkowe koszty, ponieważ ostateczne wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem ekspertyzy budowlanej są zależne od wielu czynników, w tym lokalizacji budynku, stanu i wielkości obiektu, stopnia zniszczeń i terminy wykonania ekspertyzy. Znaczące jest tez to, jaki organ zleca wykonanie ekspertyzy budowlanej – czy jest to prywatny inwestor, czy jednostki samorządu administracyjnego lub sądy. Koszty opinii technicznej budynku wzrastają też wraz z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych badań odkrywkowych czy wyjazdów służbowych rzeczoznawcy budowlanego.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Leave a Comment