Każdy klient decydujący się na zakup i założenie instalacji gazowej musi zaopatrzyć się w zbiornik na gaz propan i posadowić go na terenie swojej działki. Wybranie odpowiedniego miejsca na zbiornik na gaz nie jest wcale prostym zadaniem. Chcąc, by miejsce było optymalne, trzeba uwzględnić wiele czynników. Przede wszystkim należy kierować się bezpieczeństwem i względami praktycznymi, a w dalszej kolejności względami estetycznymi i ogólną aranżacją działki. Inne zasady dotyczą lokalizacji zbiornika naziemnego, inne zaś podziemnego. Wyjaśniamy, gdzie najlepiej ustawić naziemny zbiornik na gaz propan.

Jak wybrać miejsce dla naziemnego zbiornika na gaz propan?

Wskazanie miejsca dla naziemnego zbiornika na gaz propan na działce jest kwestią indywidualną. Możemy podpatrzeć jak zrobił to sąsiad, albo posłuchać, jakie miejsce wybrał nasz znajomy. Jednak trzeba pamiętać, że to, co sprawdza się u innych, niekoniecznie musi być najlepszym rozwiązaniem również dla nas. Warto więc samodzielnie przemyśleć kwestię ustawienia zbiornika na gaz na własnej działce. Choć nie istnieje jedna uniwersalna recepta na ulokowanie zbiornika na gaz propan, to jednak warto kierować się kilkoma uniwersalnymi wskazówkami.

Gdzie bezpiecznie ustawić naziemny zbiornik na gaz propan?

To, co przy wyborze najlepszego miejsca dla naziemnego zbiornika na gaz jest najważniejsze, to bezapelacyjnie bezpieczeństwo. Odległość zbiornika z gazem od budynków mieszkalnych, usługowych czy gospodarczych oraz granicy działki powinna być na tyle duża, by w razie jakiejkolwiek awarii nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Jednak bez obaw, nie musimy sami posiadać wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z pomocą przyjdzie nam odpowiednie rozporządzenie, które precyzuje, gdzie najbezpieczniej ulokować zbiornik na gaz propan. Wystarczy sięgnąć po Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.), a tam znajdziemy dokładne informacje.

Dowiemy się więc, że zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3, czyli 3000 l, musi być oddalony o co najmniej 3 m od budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych czy gospodarczych. Ponadto, dla takiego naziemnego zbiornika na gaz należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1,5 m od granicy działki budowlanej, 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napięciu do 1 kV, 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napięciu równym lub większym 1 kV oraz 5 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu. Oprócz tego, ze względów bezpieczeństwa, nie jest dozwolone umieszczanie zbiorników na gaz w naturalnych zagłębieniach terenu.

Jakie inne czynniki brać pod uwagę wybierając miejsce na naziemny zbiornik na gaz?

Choć bezpieczeństwo zawsze powinno stać na pierwszym miejscu to jednak istnieją również inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wybór miejsca dla naziemnego zbiornika na gaz propan – są nimi między innymi względy praktyczne.

Należy pamiętać, że zapas gazu propan w zbiorniku musi być uzupełniany. Tankowanie zbiornika na gaz odbywa się na posesji użytkownika instalacji gazowej. Cysterna podjeżdża bezpośrednio pod zbiornik i tak uzupełniany jest zapas propanu. Dlatego też wybierając miejsce na zbiornik na gaz warto uwzględnić wygodę tankowania.

Zbiornik na propan powinien być zlokalizowany tak, by możliwy był łatwy dojazd cysterny w jego okolice. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zbiornik naziemny na gaz stał na tyłach domu, o ile cysterna będzie miała możliwość dojechania do niego. Poza względami praktycznymi i łatwością tankowania, można wziąć pod uwagę również estetykę przydomowej działki. Bywa, że inwestorzy traktują naziemny zbiornik na gaz jak zło konieczne. Jednak wcale nie musi tak być. Istnieje wiele możliwości zamaskowania jego obecności. Można też tak zaplanować ogród i przestrzeń wokół domu, by zbiornik na gaz wkomponował się w otoczenie, stając się jego integralną częścią, nie zaś intruzem.

Źródło: LPG Direct – gaz propan

Leave a Comment