Systemy rurociągowe do gazów medycznych muszą spełniać normy i zasady typowe dla wyrobów medycznych. Oznacza to, że ich zaprojektowanie oraz zamontowanie wymaga ogromnej, specjalistycznej wiedzy. Jakiekolwiek błędy w projekcie takiego systemu lub jego wykonaniu mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Jakie gazy medyczne stosowane są w szpitalach?

Największe zapotrzebowanie na gazy medyczne zgłasza anestezjologia. Wiele operacji wymaga znieczulenia. Najczęściej mają one postać gazu podawanego pacjentowi. Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym mają one zastosowanie. Zabiegi medyczne, badania laboratoryjne, diagnostyka i profilaktyka oraz przygotowywanie i przechowywanie organów do przeszczepów i płynów ustrojowych również wymagają użycia gazów medycznych.

Przejdźmy teraz do omówienia rodzajów gazów stosowanych w szpitalach i ich zastosowań:

  • tlen medyczny – gaz niezbędny do życia, ma szerokie zastosowanie w resuscytacji, wsparciu oddychania oraz wentylacji płuc podczas leczenia zaburzeń oddychania. Stosuje się go również w komorach hiperbarycznych.
  • sprężone powietrze lecznicze – wykorzystywane jest jako nośnik wziewnych anestetyków oraz w napędzie sprzętów medycznych
  • tlenek azotu – działa rozszerzającą na naczynka w płucach, odgrywa niebagatelną rolę w leczeniu wcześniaków
  • dwutlenek węgla medycznego – wspomaga zabiegi laparoskopowe, endoskopowe i artroskopowe
  • azot – w formie ciekłej pozwala utrzymać niską temperaturę 
  • podtlenek azotu – podawany przy znieczuleniu ogólnym, działa przeciwbólowo, chętnie wykorzystywany w stomatologii
  • hel medyczny – razem z tlenem znajduje zastosowanie w zwalczaniu schorzeń dróg oddechowych oraz krtani, jako ciecz stosowany do chłodzenia chociażby rezonansu magnetycznego
  • próżnia medyczna – odsysa śluz oraz płyny infuzyjne podczas zabiegów i operacji
  • odciągi gazów anestetycznych – odprowadza gazy anestetyczne uwalniane razem z powietrzem przez pacjenta

Źródła instalacji gazów medycznych

Każdy układ zasilania obligatoryjnie musi posiadać 3 źródła gazów medycznych. Jedno z nich – podstawowe – na bieżąco zaspokaja zapotrzebowanie szpitala. To z niego korzysta się w codziennej pracy. W przypadku jego uszkodzenia korzysta się ze źródła awaryjnego. W sytuacjach kryzysowych powinno ono przejąć rolę źródła podstawowego aż do momentu jego naprawienia. Natomiast w sytuacjach, gdy któreś z nich wymaga serwisowania gazy medyczne dostarczane są ze źródła rezerwowego. Stanowi ono również swego rodzaju wsparcie dla awaryjnego, w momencie awarii źródła podstawowego.

Każde ze źródeł musi być w stanie zasilić całą instalację pracując pojedynczo. Układ natomiast obowiązkowo wyposażony jest w funkcję automatycznego przełączania, bez konieczności ingerencji technika. Nawet kilkusekundowa przerwa konieczna do ręcznego przełączenia źródła gazów mogłaby nieść za sobą tragiczne skutki. Takie rozwiązanie pozwala na równomierne korzystanie ze wszystkich źródeł co w rezultacie obniża koszty eksploatacyjne urządzeń i zapewnia placówce stały dostęp do gazów medycznych.

Źródło: Producent sprzętu medycznego – INMED Karczewscy

Leave a Comment